Centaurea solstitialis

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1979
Authors:M. De Ridder
Journal:Dumortiera
Volume:12
Start Page:32
Pagination:32
Date Published:03/1979
Full Text

Op 13 augustus 1970 : 3 exemplaren van de zomercentaurie (Centaurea solstitialis) op de St. Alenalaan te Dilbeek. Te oordelen naar de begeleidende soorten (Vicia lutea, Vicia lens en Agrostemna githago), afkomstig uit een mengeling van vogelzaden.
Op 7 augustus 1978 éen exemplaar van Centaurea solstitialis op een braakgrond aan de Fonteinstraat te Leuven. Geen speciale soorten in de buurt. "Wél veel Tanacetum vulgare en Epilobium hirsutum

File attachments: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith