Eragrostis cilianensis

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1975
Authors:L. Vanhecke, Liben L.
Journal:Dumortiera
Volume:3
Start Page:30
Pagination:30
Date Published:12/1975
Full Text

We ontvingen van de Heer P. Moramerency uit Aalter een jonge en zeer armbloemige vorm van een Eragrostis waarvan de determinatie aanvankelijk moeilijkheden opleverde. De klierknobbeltjes op de bladranden en aarsteeltjes en de gewimperde bladbasis bleken uiteindelijk toch te leiden naar E. cilianensis (ALL.) VIGN.-LUT. Het aantal bloemen per aartje vermeld in alle gebruikte flora's lag steeds boven het waargenomen aantal. Toch bleek uit herbariummateriaal dat zeer armbloemige aartjes geen uitzondering vormen bij deze ubiquiste, zeer variabele soort. In België is E. cilianensis vooral gekend van de grindbanken in de Vesder en in mindere mate van het Antwerpse havengebied. De Heer Mommerency vond zijn exemplaren in september 1975 tussen de kasseien langs de Leie, achter het gerechtshof te Gent.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith