Le Groupe de Lepidium ruderale en Belgique et dans Quelques Regions Voisines

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1975
Authors:J. Duvigneaud, Lambinon J.
Journal:Dumortiera
Volume:2
Pagination:27 - 32
Date Published:1975///
Abstract:

Een geperfektioneerde sleutel en een orginele iconografie van de in ons land aan te treffen soorten van de Lepidium ruderale - groep worden voorgesteld. Tevens wordt de verspreiding van deze taxa in België en enkele buurstreken nagegaan.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith